Visokopritisni

TIP 36.000– visokopritisni centrifugalni ventilator predviđen je za upotrebu u industriji pri kupolnim pećima, uređajima za peskarenje, plamenicima za naftu, aeraciju vode, industrijske sušare i peći, za izvlačenje dimnih gasova i za druge uređaje koji rade na principu strujanja gasova u oblasti temperature do 3000C i pritiska do 10.000Pa.

Ventilatori ovog tipa proizvode se u 12 veličina za protok vazduha do 80.000 m3/h.

TIP 37.000– visokopritisni centrifugalni ventilator-duvaljka se koristi u uređajima gde se traži veći pritisak pri relativno manjem protoku vazduha. Koristi se u oblasti temperatura do 3000C i pritisaka do 11.500Pa. Za velike pritiske vezuju se na red dva ventilatora na koji način se pritisak udvostručuje najviše do 22.500Pa.

Ventilatori ovog tipa proizvode se u 9 veličina za protok vazduha do 12.500 m3/h.

VISOKOPRITISNI CENTRIFUGALNI VENTILATORI

Izradjuju se u 2 familije I vise velicina.

Protok: 0,13-41 m3/s

Pritisak: 1000-12000 Pa

Pogon: direktno kuplovan, prenos preko remenice, prenos preko spojnice, temperaturna izvedba, “S” izvedba (“Ex”).

Oblik: simpleks,dupleks.