Sa bakar-aluminijum izmenjivačem

KOMPAKTNI LAMELNI Cu-Al RAZMENJIVAČI TOPLOTE

Kaloriferi sa bakar-aluminijum razmenjivacem toplote i aksijalnim ventilatorom sluzi za centralno, lokalno grejanje  i ventilaciju radnog prostora- fabrickih hala, radionica, hangara, skladista, garaza i slicnih prostora. Cu-Al razmenjivači toplote kao grejna i rashladna tela preko čijih površina se vrši razmena toplote izrađeni su od bakarnih bešavnih cevi na koje su navučene aluminijumske lamele. Kontakt između njih ostvarujemo mehaničkim ekspandiranjem cevi što omogućava maksimalan koeficijent prolaya toplote između primarnog i sekundarnog nosioca toplote. Ram razmenjivača izrađen je od čeličnog lima (po potrebi mogu se koristiti i drugi materijali: Al,Cu i drugi). Otvori za cevi u graničnim pločama izrađeni su tako  da dozvoljavaju cevima da prate pomeranje  usled toplotnih dilatacija bez oštećenja. Svi razmenjivači se ispituju na hermetičnost komprimovanim vazduhom 25 bara, potapanjem u bazen sa vodom.

Lamelni Cu-Al raymenjivači toplote imaju veoma široku primenu. Nezamenjivi su u klimatizaciji gde svoju primenu nalaze u klima komorama za centralnu obradu vazduha, tehnici hlađenja, bilo da su freonski ili na hladnu vodu, u građevinarstvu za grejanje stanova, u termoenergetici u procesnoj tehnici, u solarnoj tehnici i mnogim drugim oblastima.

– KOMPAKTNI SU,što znači da se veoma velika razmenjivačka površina može smestiti na mali prostor a to je jedan od osnovnih zahteva komforne klimatizacije.

-LAKE SU KONSTRUKCIJE prvenstveno zbog male specifične težine aluminijumskih lamela.

– VELIKE UGRADBENE MOGUĆNOSTI. Osnovni materijali od kojih su komponovani lako se oblikuju.

Suština izbora Cu-Al razmenjivača toplote sastoji se u određivanju njegove razmenjivačke površine ili još preciznije u određivanju broja redova cevi.

CuAl RAZMENJIVACI

U sklopu rekuperativnih razmenjivaca toplote kompaktni razmenjivaci toplote lamelnog tipa obezbedjuju maksimalni kontakt izmedju cevi I lamele sto omogucuje maksimalne koeficijente prenosa toplote. Imaju veoma siroko podrucje primene za obradu vazduha kao klasicni razmenjivaci,grejaci I hladnjaci, vazdusni kondenzatori I isparivaci.

pdfPreuzmite katalog