O nama

Proizvodnja: grejne, ventilacione i rashladne opreme

– Kaloriferi sa čelično spiralnim (č-č) i bakar aluminijumskim (CuAl) izmenjivačem toplote i opremom.

– Kaloriferi u Exd zaštiti.

– Aksijalni ventilatori sa siluminskim i čeličnim radnim kolom.

– Aksijalni ventilatori u Exd zaštiti.

– Centrifugalni ventilatori sa čeličnim, varenim rotorom.

– Centrifugalni ventilatori u Exd zaštiti.

– Filteri klase EU2, EU3 i EU4.

Izvođenje i montaža termotehničkih instalacija

– Klimatizacije

– Ventilacije

– Grejanja

– Hlađenja

Referenc lista

– Održavanje grejne i rashladne opreme u objektima ALPHA BANK Beograd.

– KOTEKS VISCOFAN Novi Sad.

– GENEX – INTERNATIONAL CG, Energana Novi Beograd.

– ŽTP – Beograd ( Toplovod Makiš, Upravna zgrada u Ul. Zdravka

Čelara ),  ŽTP – Velika Plana.

– FRIKOM Beograd

– GARDEN CENTAR, Zemun, Vidikovac.

– KANADSKA AMBASADA Beograd

– AERODROM NIKOLA TESLA Beograd

– UŠĆE poslovni objekat

– KERAMIKA Mladenovac