• kanalski-ventilatorkanalski-ventilator-2bakar-aluminijum-izmenjivac12bakar-aluminijum-izmenjivac15niskopritisni-ventilator-4transportni-ventilator-2niskopritisni-ventilator-9toplocinkovani-celicni-grejaci01klima-komora-sa-celicnim-profilom1odsisivaci-dimnih-gasova1bakar-aluminijum-izmenjivac21bakar-aluminijum-izmenjivac14bakar-aluminijum-izmenjivac04bakar-aluminijum-izmenjivac10bakar-aluminijum-izmenjivac19bakar-aluminijum-izmenjivac18niskopritisni-ventilator-3celicni-grejaci2celicni-grejaci1transportni-ventilator-3toplocinkovani-celicni-grejaci05klima-komora-sa-celicnim-profilomelektro-grejac2ventilator-sa-siluminskim-radnim-kolombakar-aluminijum-grejacibakar-aluminijum-izmenjivac13ventilator-sa-siluminskim-radnim-kolom-4niskopritisni-ventilator-12odsisivaci-dimnih-gasova2bakar-aluminijum-izmenjivac23bakar-aluminijum-izmenjivac06bakar-aluminijum-izmenjivac11niskopritisni-ventilator-11ex-zastita1kanalski-ventilator-3bakar-aluminijum-izmenjivac20niskopritisni-ventilator-13ventilator-sa-siluminskim-radnim-kolom-3srednjepritisni-ventilatorbakar-aluminijum-izmenjivac08niskopritisni-ventilator-6transportni-ventilator-1celicni-grejaci3toplocinkovani-celicni-grejaci04niskopritisni-ventilator-10visokopritisni-ventilator-1bakar-aluminijum-grejaci-5toplocinkovani-celicni-grejaci07srednjepritisni-ventilator-2toplocinkovani-celicni-grejaci11niskopritisni-ventilatorelektro-grejac1bakar-aluminijum-grejaci-1visokopritisni-ventilatorventilator-sa-siluminskim-radnim-kolom-1kanalski-ventilator-1kanalski-ventilator-4toplocinkovani-celicni-grejaci02bakar-aluminijum-izmenjivac03bakar-aluminijum-grejaci-2toplocinkovani-celicni-grejaci03bakar-aluminijum-izmenjivac02bakar-aluminijum-izmenjivac07niskopritisni-ventilator-2transportni-ventilatorsrednjepritisni-ventilator-5ex-zastitaelektro-grejac3bakar-aluminijum-grejaci-4niskopritisni-ventilator-8niskopritisni-ventilator-15ventilator-sa-celicnim-radnim-kolomniskopritisni-ventilator-5bakar-aluminijum-izmenjivac22niskopritisni-ventilator-7srednjepritisni-ventilator-4toplocinkovani-celicni-grejaci10bakar-aluminijum-izmenjivac16ventilator-sa-siluminskim-radnim-kolom-2toplocinkovani-celicni-grejaci06bakar-aluminijum-izmenjivac09toplocinkovani-celicni-grejaci08srednjepritisni-ventilator-1transportni-ventilator-4srednjepritisni-ventilator-6toplocinkovani-celicni-grejaci09bakar-aluminijum-izmenjivac01bakar-aluminijum-izmenjivac17niskopritisni-ventilator-14podni-konvektori2podni-konvektori1bakar-aluminijum-izmenjivac05niskopritisni-ventilator-1toplocinkovani-celicni-grejaci12

Kaloriferi

Kaloriferi za zagrevanje i ventilaciju radnog prostora, proizvode se sa bakar-aluminijumskim ili čeličnim razmenjicačem toplote i aksijalnim ventilatorom u šest veličina sa dodatnom opremom. Odlikuje ih dobar toplotni učinak. dopadljiv dizajn i brza isporuka.

Centrifugalni i aksijalni ventilatori

Sa čeličnim ili siluminskim radnim kolom, za ventilaciju prostorija, proizvode se u više veličina sa direktnim pogonom ili pogonom preko remenice. Odlikuju se visokim stepenom učinka i niskim nivoom buke. Na poseban zahtev isporučuju se ventilatori u eksplozivnoj zaštiti.

Necinkovani čelično – spiralni razmenjivači toplote

Kao grejna i rashladna tela koriste se u prehrambenoj industriji, sušarama, industrijskim prostrojenjima itd. Izradjuju se od spiralnih grejih elemenata, sabirnika i rama od L profila. Površinska zaštita se izvodi ALU premazom ili toplim cinkovanjem

Kontakt

Energetika proizvodnja D.O.O.
Ljermontova 19, 11000 Beograd

tel/fax:   011/347-49-63
mobilni: 063/241-130
                064/116-14-43
email: energetika@energetikaproizvodnja.com