• bakar-aluminijum-izmenjivac11bakar-aluminijum-grejaci-1srednjepritisni-ventilator-5bakar-aluminijum-izmenjivac09ventilator-sa-celicnim-radnim-kolomniskopritisni-ventilatorkanalski-ventilator-2podni-konvektori1kanalski-ventilator-1toplocinkovani-celicni-grejaci10bakar-aluminijum-izmenjivac15bakar-aluminijum-izmenjivac05celicni-grejaci2transportni-ventilator-1bakar-aluminijum-izmenjivac18toplocinkovani-celicni-grejaci12bakar-aluminijum-izmenjivac17bakar-aluminijum-grejaci-2celicni-grejaci3podni-konvektori2bakar-aluminijum-izmenjivac10transportni-ventilator-4transportni-ventilator-2bakar-aluminijum-izmenjivac19bakar-aluminijum-izmenjivac22elektro-grejac2toplocinkovani-celicni-grejaci02bakar-aluminijum-izmenjivac02bakar-aluminijum-izmenjivac08bakar-aluminijum-izmenjivac23bakar-aluminijum-izmenjivac04toplocinkovani-celicni-grejaci05niskopritisni-ventilator-15odsisivaci-dimnih-gasova2bakar-aluminijum-izmenjivac21bakar-aluminijum-izmenjivac12niskopritisni-ventilator-8niskopritisni-ventilator-9ex-zastita1niskopritisni-ventilator-7toplocinkovani-celicni-grejaci03niskopritisni-ventilator-4niskopritisni-ventilator-2srednjepritisni-ventilatortoplocinkovani-celicni-grejaci04elektro-grejac1ventilator-sa-siluminskim-radnim-kolom-3niskopritisni-ventilator-3niskopritisni-ventilator-5bakar-aluminijum-izmenjivac06niskopritisni-ventilator-6niskopritisni-ventilator-12bakar-aluminijum-grejaciventilator-sa-siluminskim-radnim-kolom-2visokopritisni-ventilator-1elektro-grejac3ex-zastitaniskopritisni-ventilator-14toplocinkovani-celicni-grejaci08srednjepritisni-ventilator-4transportni-ventilatorkanalski-ventilator-4niskopritisni-ventilator-13visokopritisni-ventilatortransportni-ventilator-3bakar-aluminijum-izmenjivac13kanalski-ventilatorcelicni-grejaci1bakar-aluminijum-izmenjivac20bakar-aluminijum-izmenjivac03bakar-aluminijum-izmenjivac07toplocinkovani-celicni-grejaci09bakar-aluminijum-grejaci-5klima-komora-sa-celicnim-profilombakar-aluminijum-izmenjivac01bakar-aluminijum-grejaci-4toplocinkovani-celicni-grejaci11srednjepritisni-ventilator-2odsisivaci-dimnih-gasova1srednjepritisni-ventilator-1bakar-aluminijum-izmenjivac14niskopritisni-ventilator-11ventilator-sa-siluminskim-radnim-kolombakar-aluminijum-izmenjivac16klima-komora-sa-celicnim-profilom1srednjepritisni-ventilator-6niskopritisni-ventilator-1toplocinkovani-celicni-grejaci07niskopritisni-ventilator-10ventilator-sa-siluminskim-radnim-kolom-4ventilator-sa-siluminskim-radnim-kolom-1kanalski-ventilator-3toplocinkovani-celicni-grejaci06toplocinkovani-celicni-grejaci01

Kaloriferi

Kaloriferi za zagrevanje i ventilaciju radnog prostora, proizvode se sa bakar-aluminijumskim ili čeličnim razmenjicačem toplote i aksijalnim ventilatorom u šest veličina sa dodatnom opremom. Odlikuje ih dobar toplotni učinak. dopadljiv dizajn i brza isporuka.

Centrifugalni i aksijalni ventilatori

Sa čeličnim ili siluminskim radnim kolom, za ventilaciju prostorija, proizvode se u više veličina sa direktnim pogonom ili pogonom preko remenice. Odlikuju se visokim stepenom učinka i niskim nivoom buke. Na poseban zahtev isporučuju se ventilatori u eksplozivnoj zaštiti.

Necinkovani čelično – spiralni razmenjivači toplote

Kao grejna i rashladna tela koriste se u prehrambenoj industriji, sušarama, industrijskim prostrojenjima itd. Izradjuju se od spiralnih grejih elemenata, sabirnika i rama od L profila. Površinska zaštita se izvodi ALU premazom ili toplim cinkovanjem

Kontakt

Energetika proizvodnja D.O.O.
Ljermontova 19, 11000 Beograd

tel/fax:   011/347-49-63
mobilni: 063/241-130
                064/116-14-43
email: energetika@energetikaproizvodnja.com