• srednjepritisni-ventilator-6kanalski-ventilator-1niskopritisni-ventilator-14bakar-aluminijum-izmenjivac23klima-komora-sa-celicnim-profilom1kanalski-ventilator-4ventilator-sa-siluminskim-radnim-kolom-4ex-zastita1niskopritisni-ventilatorpodni-konvektori2niskopritisni-ventilator-5ex-zastitaniskopritisni-ventilator-7srednjepritisni-ventilatortoplocinkovani-celicni-grejaci10bakar-aluminijum-izmenjivac10niskopritisni-ventilator-13bakar-aluminijum-grejaci-4bakar-aluminijum-izmenjivac22ventilator-sa-siluminskim-radnim-kolombakar-aluminijum-izmenjivac15bakar-aluminijum-izmenjivac08kanalski-ventilatorventilator-sa-siluminskim-radnim-kolom-2bakar-aluminijum-izmenjivac20niskopritisni-ventilator-11ventilator-sa-celicnim-radnim-kolomtoplocinkovani-celicni-grejaci11bakar-aluminijum-izmenjivac13srednjepritisni-ventilator-4niskopritisni-ventilator-4niskopritisni-ventilator-2toplocinkovani-celicni-grejaci06kanalski-ventilator-3niskopritisni-ventilator-9ventilator-sa-siluminskim-radnim-kolom-3elektro-grejac2srednjepritisni-ventilator-1bakar-aluminijum-izmenjivac05bakar-aluminijum-grejaci-2podni-konvektori1bakar-aluminijum-izmenjivac01niskopritisni-ventilator-1bakar-aluminijum-izmenjivac14toplocinkovani-celicni-grejaci08niskopritisni-ventilator-3odsisivaci-dimnih-gasova1bakar-aluminijum-izmenjivac17srednjepritisni-ventilator-2toplocinkovani-celicni-grejaci09toplocinkovani-celicni-grejaci04celicni-grejaci3niskopritisni-ventilator-8toplocinkovani-celicni-grejaci05transportni-ventilator-3transportni-ventilatorbakar-aluminijum-izmenjivac02niskopritisni-ventilator-12celicni-grejaci1ventilator-sa-siluminskim-radnim-kolom-1toplocinkovani-celicni-grejaci01transportni-ventilator-2niskopritisni-ventilator-15bakar-aluminijum-izmenjivac04bakar-aluminijum-izmenjivac03niskopritisni-ventilator-6bakar-aluminijum-izmenjivac07visokopritisni-ventilatorbakar-aluminijum-izmenjivac19bakar-aluminijum-izmenjivac06toplocinkovani-celicni-grejaci02bakar-aluminijum-grejacibakar-aluminijum-izmenjivac16bakar-aluminijum-izmenjivac18elektro-grejac3transportni-ventilator-4celicni-grejaci2visokopritisni-ventilator-1toplocinkovani-celicni-grejaci07bakar-aluminijum-grejaci-1bakar-aluminijum-grejaci-5kanalski-ventilator-2bakar-aluminijum-izmenjivac11niskopritisni-ventilator-10transportni-ventilator-1klima-komora-sa-celicnim-profilomtoplocinkovani-celicni-grejaci12odsisivaci-dimnih-gasova2bakar-aluminijum-izmenjivac09toplocinkovani-celicni-grejaci03srednjepritisni-ventilator-5elektro-grejac1bakar-aluminijum-izmenjivac21bakar-aluminijum-izmenjivac12
kaloriferf

Kaloriferi

Kaloriferi za zagrevanje i ventilaciju radnog prostora, proizvode se sa bakar-aluminijumskim ili čeličnim razmenjicačem toplote i aksijalnim ventilatorom u šest veličina sa dodatnom opremom. Odlikuje ih dobar toplotni učinak. dopadljiv dizajn i brza isporuka.

niskopritisni ventilator 7

Centrifugalni i aksijalni ventilatori

Sa čeličnim ili siluminskim radnim kolom, za ventilaciju prostorija, proizvode se u više veličina sa direktnim pogonom ili pogonom preko remenice. Odlikuju se visokim stepenom učinka i niskim nivoom buke. Na poseban zahtev isporučuju se ventilatori u eksplozivnoj zaštiti.

celicni grejaci

Necinkovani čelično – spiralni razmenjivači toplote

Kao grejna i rashladna tela koriste se u prehrambenoj industriji, sušarama, industrijskim prostrojenjima itd. Izradjuju se od spiralnih grejih elemenata, sabirnika i rama od L profila. Površinska zaštita se izvodi ALU premazom ili toplim cinkovanjem

Kontakt

Energetika proizvodnja D.O.O.
Ljermontova 19, 11000 Beograd

tel/fax:   011/347-49-63
mobilni: 063/241-130
                064/116-14-43
email: energetika@energetikaproizvodnja.com