Grejna oprema

Slozeni  fenomen  prenosa toplote zasniva se na bazi razlike potencijala odredjenih medijuma bez obzira da li se radi o prirodnoj ili vestacki stvorenoj razlici. Osnovni zadatak termickih uredjaja je da bilo posredno ili neposredno iskoriste pomenutu razliku potencijala, sa sto vecim stepenom iskoriscenja.

U tom cilju, konstruisani su mnogi uredjaji, rekuperativnog, regenerativnog I faznog tipa koji preko svojih povrsina I ispuna omogucuju prenos termickog fluksa, sa jednog medijuma na drugi. Pri tome se najcesce koristi mehanizam konvektivnog prenosa termickog fluksa. Kao primarni nosioci toplote koriste se razni medijumi( voda,para,glikol,ulje), dok se kao sekundarni nosilac toplote koristi uglavnom vazduhom u svomprirodnom ili prinudnom nastrujavanju preko konvektivne povrsine.

Osnovni elementi svih termickih uredjaja su razmenjivac toplote ciji je osnovni zadatak da razmene odredjenu kolicinu toplote. Ventilatori imaju posebnu ulogu da pospesuju prinudnu konvekciju I da disribuiraju vazduh u pojedine zone. Filteri vrse odstanjivanje submikroskopskih cestica raznog porekla iz vazduha. Zajednicki cilj, svih osnovnih elemenata komponovanih u uredjajima, u raznim kombinacijama je stvaranje uslova ugodnosti I mikro klime u pojedinim zonama.