Klima komore

Za centralnu pripremu vazduha u sistemima klimatizacije i ventilacije su selekcijskog tipa. Karakteriše ih pouzdan rad, jednostavna konstrukcija, laka montaža i demontaža i dugotrajnost.